Nieuws

 »  DGA-pensioen afschaffen kost ook (ex-)partner drie
07-09-2016 om 15:53:03 Dick Mollema
Tolbert, 11 augustus 2016. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in zijn huidige vorm af te schaffen. De richtdatum daarbij is 1 januari 2017 met een overgangstermijn van drie jaar. De DGA kan dan kiezen voor het pensioen afkopen, doorgaan in een spaarvariant, verzekeren bij een professionele verzekeraar of niets doen en laten staan. Elke variant heeft z’n eigen consequenties, niet alleen voor de DGA maar ook voor diens (ex-)partner wat kan oplopen bijna driekwart aan verlies van pensioen.
Lees meer »
 
 »  Advisering Fusie Ziekenhuizen
11-06-2015 om 17:11:57 Henk Bodewitz
De Raadgever Intradiensten is gevraagd het Bestuur van de Medische |Staf te adviseren inzake de positie van de Medische Staf binnen de nieuwe organisati structuur van twee grote ziekenhuizen die een voornemens zijn te fuseren. Het advies is inmiddels uitgebracht en volledig in het fusietraject geinplementeerd.
Lees meer »
 
 »  Kansen voor Windpark N33
11-06-2015 om 17:06:15 Henk Bodewitz
De minister van EZ heeft besloten dat voor de besluitvorming rondom het Windpark N33 de rijkscoördinatieregeling zal gelden. Daarmee is duidelijk geworden dat het Windpark van nationaal belang is en dat het ministerie hecht aan versnelde besluitvorming.Het park heeft de volledige steun van de provincie Groningen. Inmiddels is de MER-procedure in volle gang, het geen heeft geleid tot 5 mogelijke varianten.Op verzoek van de provincie Groningen en de Tweede kamer is de lopende procedure ter elfder ure uitgebreid met een nieuwe variant 6. De verwachting is dat deze procedure nog in 2015 zal zijn afgerond, waarnaar er een voorgenomen besluit zal worden genomen in welke opzet het park gerealiseerd zal worden. Daartegen is dan nog een bezwarenprocedure mogelijk bij de Raad van State. Bij een gunstig besluit van de RvS kan eind 2016 met de bouw worden begonnen. Dus als alles goed gaat is na 15 jaar begeleiding door de Raadgever Intradiensten het project eindelijk een succes.
Lees meer »
 
 »  Stichting Anonymus is niet meer anoniem
06-05-2012 om 10:09:55 Rob Spronk
De stichting, die sedert 1983 in de drie noordelijke provincies bekend stond onder de naam: Stichting Anonymus, is niet meer anoniem.
Lees meer »
 
 »  Stichting Cura Vera ("waarlijke zorg")
06-05-2012 om 10:09:43 Rob Spronk
De stichting Cura Vera is opgericht door Chris Bartelds (gespecialiseerd verpleegkundige en zorg-coördinator). Hij is raadgever-associé bij ons netwerk.
Lees meer »
 
 »  Raadgever Associé...
18-08-2011 om 21:13:23 Chris Bartelds
Toevoeging Raadgever associé op website...
Aspirant Raadgevers -associés- worden nu naast de Raadgevers onder het menu-item 'Raadgevers' gepresenteerd. Lees hun CV. Lees hun motivatie.
Lees meer »
 
 »  Een ANBI of een SBBI?
21-04-2011 om 11:10:32 Rob Spronk
Naast de ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) is dit jaar een variant ingevoerd: de SBBI (Sociaal Belang Beogende Instelling).
De SBBI heeft minder strikte kaders dan de ANBI. De SBBI mist echter de fiscale faciliteit van de p.u.
Lees meer »
 
 »  ANBI, een instrument van sturing door overheid?
17-04-2011 om 08:55:04 Rob Spronk
De fiscale ANBI regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) werd per 1 januari 2010 verfijnd waar het gaat om contra-maatschappelijk gedrag.
De fiscus zendt naar alle ANBI rechtspersonen (ook kerkgenootschappen) een vraag:(klik aan:)
Lees meer »
 
 »  Co-BV, werk samen in een cooperatie-BV!
28-01-2011 om 12:12:29 Rob Spronk
Wil je samenwerken, en toch ook je eigen zaakjes regelen?
kies voor een Cooperatieve Besloten Vennootschap, een specifieke werkvorm voor samenwerkende professionals.
Lees meer »
 
 »  Bent U ZZP- er? Word raadgever-associé!
16-12-2010 om 19:01:33 Rob Spronk
Het raadgevernetwerk heeft in deze periode van economische zorg besloten om raadgever-associé's toe te gaan laten.
We onderkennen twee categorieën :
a. jong, goed opgeleid, geen ervaring; starter.
b. met werkervaring, overstap naar ZZP.
Lees meer »
 
 »  Bent U starter? Word raadgever-associé!
22-11-2010 om 15:01:29 Rob Spronk
Vraag info aan raadgever Rob Spronk

rob@waaier.com
of telefoon
0592-272991
Lees meer »

© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!