Nieuws

 »  ANBI, een instrument van sturing door overheid?
17-04-2011 om 08:55:04 Rob Spronk
De fiscale ANBI regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) werd per 1 januari 2010 verfijnd waar het gaat om contra-maatschappelijk gedrag.
De fiscus zendt naar alle ANBI rechtspersonen (ook kerkgenootschappen) een vraag:(klik aan:)

Citaat: "zij (noot:de ANBI instellingen) moeten vrijwel geheel het algemeen nut beogen. Ook moeten zij voldoen aan bepaalde integriteitseisen."

Daarbij wordt de aandacht gericht op bestuurders en op gezichtsbepalende personen van de anbi-instelling.

De fiscus vraagt onder meer: (ja/nee respons gevraagd)
Citaat: "Uw instelling, bestuurders, management en gezichtsbepalende personen mogen de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld voor het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld."

Deze overheidsbenadering kan gevolgen hebben voor de tot nu toe bestaande volstrekte scheiding tussen bestuurders en extern-tot vertegenwoordigen bevoegde personen, en anderen, die betrokken zijn bij de instelling.

Met name de vage term "gezichtsbepalende personen"
is interessant:
te denken valt aan:
-- een religieus voorganger van een kerkgenootschap;
-- een politiek leider, die hoofd is van een instelling / beweging, maar geen bestuurder van de rechtspersoon van deze organisatie.

Voorts kan men vragen opwerpen aangaande frustreren van het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat.

Op de site www.belastingdienst.nl
valt hierover meer interessants te lezen, evenals in het register van ANBI-instellingen, dat daarin is opgeslagen.
« Naar overzicht

© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!