Nieuws

 »  Kansen voor Windpark N33
11-06-2015 om 17:06:15 Henk Bodewitz
De minister van EZ heeft besloten dat voor de besluitvorming rondom het Windpark N33 de rijkscoördinatieregeling zal gelden. Daarmee is duidelijk geworden dat het Windpark van nationaal belang is en dat het ministerie hecht aan versnelde besluitvorming.Het park heeft de volledige steun van de provincie Groningen. Inmiddels is de MER-procedure in volle gang, het geen heeft geleid tot 5 mogelijke varianten.Op verzoek van de provincie Groningen en de Tweede kamer is de lopende procedure ter elfder ure uitgebreid met een nieuwe variant 6. De verwachting is dat deze procedure nog in 2015 zal zijn afgerond, waarnaar er een voorgenomen besluit zal worden genomen in welke opzet het park gerealiseerd zal worden. Daartegen is dan nog een bezwarenprocedure mogelijk bij de Raad van State. Bij een gunstig besluit van de RvS kan eind 2016 met de bouw worden begonnen. Dus als alles goed gaat is na 15 jaar begeleiding door de Raadgever Intradiensten het project eindelijk een succes.

« Naar overzicht

© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!