Nieuws

 »  Stichting Anonymus is niet meer anoniem
06-05-2012 om 10:09:55 Rob Spronk
De stichting, die sedert 1983 in de drie noordelijke provincies bekend stond onder de naam: Stichting Anonymus, is niet meer anoniem.

De stichting Lambers-Burger is opgericht in 1983 door mevrouw Maria Louise Lambers-Burger. Zij was weduwe van burgemeester Karst Lambers, destijds burgervader van de gemeente Anloo.
Mevrouw Lambers overleed op 26 november 2011 te Assen.
Tot aan haar overlijden functioneerde de stichting onder een schuilnaam: Stichting Anonymus. De beide mede-bestuursleden Rob Spronk en Jaap Smit hebben al ruim twintig jaar hun functie uitgeoefend en hebben mevrouw Lambers geholpen bij het verstrekken van een groot aantal donaties aan sociaal-culturele instellingen in de regio Drenthe.
Na het overlijden van de schenkster zet het duo Spronk-Smit zich nog een aantal jaren in als vereffenende fonds-bestuurders. Dit ter uitvoering van de taken, die hen zijn opgedragen door wijlen mevrouw Lambers.
Zie ook de website: www.lambersburger.nl.
« Naar overzicht

© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!