Nieuws

 »  Stichting Cura Vera ("waarlijke zorg")
06-05-2012 om 10:09:43 Rob Spronk
De stichting Cura Vera is opgericht door Chris Bartelds (gespecialiseerd verpleegkundige en zorg-coördinator). Hij is raadgever-associé bij ons netwerk.

De stichting Cura Vera bevordert de processen, die leiden tot een grotere bewustwording van patiënten in de zorg.
Chris benoemt deze activiteiten met de term: Patiënt, ken Uw Recht!
Met name richt Chris zich op het ontwikkelen van een wilsverklaring, waarbij de patiënt-in-spe zich verklaart inzake kwesties als:
-- gewenste en niet-gewenste behandelingen door een arts
-- benutting van de patientenrechten, zoals bedoeld in de wettelijke regelingen,vervat in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst.
--het (doen) beschrijven van de "life-story" van de patiënt, zodat de behandelende arts zijn anamnese kan in-en aanvullen, en een passende diagnose kan stellen, plus een door de patiënt gewenste behandelwijze kan inleiden.
--het beschrijven van de door de patiënt gewenste zorg in de stervensfase. (palliatieve zorgbehandelingen)
--het zodanig bekend stellen van de behandelwensen van de patiënt, dat deze rechtstreeks, via een app plus QR codeblock, door een behandelende arts in de spoed-ambulance van 112 kan worden uitgelezen.

Zie ook: www.curavera.nl
« Naar overzicht

© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!