Rob Spronk

Rob Spronk

CV

Arnhem 1943

Na de middelbare opleiding beleeft Rob een eerste periode van zo'n zeven jaar als beroepsofficier. Specialisme: gevechtsinlichtingendienst.

Studeerde daarna een jaar psychologie, maar zwaaide om in de studie naar de juridische faculteit; specialiteit notariaat. Werkte een tiental jaren in Enschede als kandidaat-notaris en gaf daarna een kleine 20 jaar leiding aan een dynamische notarispraktijk in Zuidlaren.

Rob is een creatieve juridische generalist, met speciale belangstelling voor processen van groei en ontwikkeling , in mensen en organisaties. Rob richtte zich aanvankelijk op het wel-en wee van ondernemingen en familieverbanden. Daarnaast heeft hij ook veel aandacht voor mensen, die op enigerlei wijze een beperking hebben. Hij was de eerste notaris in Nederland, die al in 1982 een organisatie opbouwde, die zich bezig ging houden met de bescherming van personen, die steun nodig hebben.

Verzocht in 1998 om ontslag aan HM als notaris. Hij startte in dat jaar dit raadgever-netwerk op, bestaande uit mensen, die vanuit een gemeenschappelijke houding van "aandacht voor de ander" in allerlei vormen advies en hulp bieden; dat wordt vorm gegeven middels De Raadgever Intradiensten b.v.

Bij dit raadgevernetwerk brengt hij met name zijn juridische creativiteit in met betrekking tot de benutting van een ruim palet aan elementen uit bestaande regelgeving.

De laatste jaren is er een toenemende behoefte aan aandacht in de vorm van persoonlijke begeleiding van mensen , die voelen dat zij op een voor hen moeilijk moment in het leven staan. Rob loopt dan "een stukje met hen op"en helpt hen bij het nemen van beslissingen.
Deze ombuds-achtige life-counseling geeft dan wat rust en brengt meer helderheid en ruimte voor beslissingen.

Daarnaast maakt Rob schilderijen, in magisch-energetisch realistische stijl.

Inspiratie vormen : verwondering bij ontmoetingen, regelmatige yogabeoefening, meditatieve trainingen en ervaringen van bewustzijnstransities in sjamanistische culturen.
(zie ook onder projecten)

Rob is getrouwd met Marion (dichteres-uitgever, zie deze site) heeft drie kinderen en drie schoonkinderen, en drie kleinkinderen.

rob@waaier.com
T. 0592-272991
F. 0592-273266

« Terug


© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!